Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

FOTORAZGRADNJO PESTICIDOV

Nosilka projekta: dr. Polonca Trebše
Politehnika Nova Gorica


S predlagano raziskavo nameravamo preučiti fotokemično razgradnjo organofosfatnih in karbamatnih pesticidov ter zmanjševanje količin njihovih ostankov v odpadnih vodah. Njihovo razgradnjo in toksičnost bomo testirali na pilotni napravi v laboratoriju ter v realnih poskusih v naravi. Poskusili bomo tudi optimizirati on-line postopek za ugotavljanje toksičnosti različnih okoljskih vzorcev z uvedbo pred-oksidacijske stopnje na biosenzorju ter tako zagotovili določanje celotne toksičnosti vzorcev. Pot razgradnje omenjenih spojin in nastajanje metabolitov bomo preverjali s klasičnimi metodami kot so GC-MS, HPLC-DAD. Za določanje nizkih koncentracij neonikotinoidov v rastlinah bomo pa razvili metodo laserske detekcije na osnovi TLS spektrometrije v UV območju v kombinacicji s HPLC in FIA.
Pridobljeni bodo pomembni podatki o toksičnosti spojin, ki nastanejo pri fotokemični razgradnji organofosfatnih pesticidov in njihovih derivatov, kar bo omogočalo razvoj primernejših metod in optimizacijo pogojev za detoksifikacijo nevarnih odpadkov, ki take snovi vsebujejo oziroma izbiro pesticidov, ki so manj škodljivi za okolje Pomembne rezultate za znanost pričakujemo tudi pri raziskavah oksidacije posameznih pesticidov, ki bodo prispevali k boljšemu poznavanju pretvorb in razgradnje organofosfatnih pesticidov v okolju in hitrosti oksidacije v organizmih ter s tem omogočili uporabo acetilholinesteraznih biosenzorjev tudi za detekcijo tiono oblike organofosfatov. Na podlagi rezultatov raziskav bo omogočen razvoj in izpopolnitev biosenzorjev za detekcijo organofosfatnih in karbamatnih pesticidov kar bo nudilo možnost njihove uporabe v praksi.