Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

RAZVOJ NOVIH METOD ČIŠČENJA ODPADNIH VOD V ŠARŽNEM BIOLOŠKEM REAKTORJU (ŠBR) IN BIOLOŠKA OBDELAVA BLATA

Nosilec projekta: Dr. Milenko Roš
Kemijski inštitut, Laboratorij za kemijo, biologijo in tehnologijo voda

Pri obdelavi odpadnih vod, ki so pretežni vir onesnaževanja površinskih vod in podtalnice, nameravamo realizirati pilotni šaržni biološki reaktor velikosti 50-70 l, ki bo voden avtomatsko, tako da se bodo vsi procesi odvijali samodejno (dodajanje surove odpadne vode, vklop in izklop mešala, vklop in izklop prezračevanja, izpust čiščene odpadne vode itd.). Proces SBR je stabilnejši od konvencionalnih pretočnih sistemov z aktivnim blatom, istočasno pa je bistveno bolj fleksibilen in nadzorovan.

Prvi del oz. proces smo namenili stabilizaciji blata za večje čistilne naprave nad 10000 PE. To je dvostopenjski anaerobno-aerobni proces, ki zmanjša suho količino blata za 50% ter poplnoma higienizira in stabilizira blato. Proces je že razvit in patentiran (patent št. 21318 - Patentni urad RS). V prvi anaerobni stopnji se blato delno stabilizira in povsem higienizira. Proizvaja se tudi bioplin, ki je porabljen v kogeneraciji za popolno energijsko samozadostnost procesa in še nekaj energije ostane za drugo porabo. V aerobni stopnji se blato poplnoma stabilizira in tako dobi tudi sprejemljiv vonj in povsem nenevarno obliko. Problem visoke koncentracije amonija v povratnem toku blatnenice rešujemo z visokimi koncentracijami kisika v reaktorju.

Drugi del oz. proces pa je stabilizacija blata iz malih čistilnih naprav. Rzvili bomo nov povsem aerobni proces, ki sicer energijsko ne bo samozadosten, se bo pa splačalo blato predelovati na samem mestu čistilne naprave in ga ne bo potrebno drago transportirati. Proces bo sestavljen iz več faz in medsebojno povezanih stopenj (avtotermalna higienizacijska stopnja, aerobna mineralizacijska stopnja, nitrifikacijsko-denitrifikacijska stopnja).Sodelujoče organizacije: