Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

ČIŠČENJE IZCEDNIH VOD ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV S POVIŠANO SLANOSTJO IN TOKSIČNOSTJO

Nosilec projekta: prof. dr. Danijel Vrhovšek
LIMNOS

Podprojekt se v svojem prvem delu tesno povezuje s projektom Biološko čiščenje zasoljenih komunalnih vod, ki opravlja bazične raziskave v okviru izolacije tolerantnih mikroorganizmov na povišane koncentracije slanosti in hitrega nihanja slanosti ter proučitvi njihovega metabolizmaUgotovili bomo, kateri substrat, rastlinske vrste in mikroorganizmi (filamentozne glive in kvasovke) so najprimernejše za čiščenje izcedne vode v razmerah povišane slanosti. Znanja molekularnih mehanizmov halotolerance, pridobljena na evkartiontskih modelnih mikroorganizmih, se najlaže aplicirajo na (evkariontske) rastlinske čistilne naprave. Cilj projekta je ojačati pufersko sposobnost začetnega dela rastlinske čistilne naprave (prvih gred), ki je najbolj pod udarom velikih nihanj v slanosti in kjer so učinkovitosti čiščenja najnižje.
Raziskave potekajo v več fazah: (1) Izolacija mikroorganizmov iz izcedne vode na rastlinski čistilni napravi na odlagališču komunalnih odpadkov v Dragonji, (2) preiskava mehanizmov metabolizma in rasti izoliranih ciljanih mikroorganizmov, (3) preizkusi na obstoječi rastlinski čistilni napravi v Dragonji, kjer bomo optimizirali njeno delovanje s pomočjo izbire najustreznejšega substrata, rastlin, oblikovanost gred sistema rastlinske čistilne naprave ter načina pretoka vode ter jih selektivno obogatili z ustreznimi halotolerantnimi glivami.

Sodelujoče organizacije: