Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

BIORAZGRADLJIVOST OSTANKOV ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN KOZMETIČNIH PREPARATOV

Nosilka projekta: dr. Ester Heath
Odsek za znanosti o okolju, Institut Jožef Stefan


V projektu proučujemo razgradnjo in zmanjševanje količin ostankov pogostih zdravilnih učinkovin in sredstev za osebno nego (PPCP, pharmaceutical and Personal Care Products) v odpadnih vodah. Proces bomo optimizirali za izbrane spojine z uporabo bioloških in/ali izbranih kemijskih postopkov (membranska filtracija in druge filtracijske tehnike, UV razgradnja, koagulacija) čiščenja odpadnih vod. Njihovo razgradnjo bomo proučevali na pilotni in realni čistilni napravi v sodelovanju z Institutom za zdravstveno hidrotehniko na FGG Univerze v Ljubljani. Pred vpeljavo monitoringa reprezentativnih realnih vzorcev bomo proces validirali na sintetično pripravljeni odpadni vodi.
V študijo je vključena vrsta zdravilnih in kozmetičnih učinkovin, ki večinoma izvirajo iz zdravstva, veterine, gospodinjstev ali industrije (nesteroidne protivnetne učinkovine (NSAIDs), zdravila za zmanjšanje ravni serumskih lipidov (statini), sredstva za zaščito pred soncem (UVA in UVB filtri), spojine z delovanjem na endokrini sistem…). Njihovo prisotnost in pot razgradnje v okolju določamo z analizo izhodnih spojin in njihovih metabolnih produktov s plinsko kromatografijo-masno spektrometrijo (GC-MS), tekočinsko kromatografijo–masno spektrometrijo (LC-MS) in visoko ločljivostno masno spektrometrijo (HRMS). Biodegradaciji izbranih spojin sledimo tudi z uporabo bolj sofisticiranih metod, kot na primer matematično modeliranje QSAR (Quantitative Structure Activity Relationship). Prav tako ugotavljamo genotoksično aktivnost ostankov in razgradnih produktov, za katere razvijamo postopke nadaljnje razgradnje ali inaktivacije do neaktivnih produktov.
Končni rezultat projekta bo predlog tehnologije komunalne čistilne naprave, ki bo optimalno zmanjšala vpliv PPCP na okolje in človeka, patentiranje tega postopka, oz. naprave in seveda poskus izdelave industrijskega(-ih) prototipov ter končno komercialno uspešen produkt. V luči vse večje okoljske osveščenosti in vse večje teže dejstev, da moderna mikroonesnaževala pomembno vplivajo na ekosistem in človeka, pričakujemo velik odmev na to raziskavo, vključno z ekonomskimi učinki (prodaja tehnologije).

Sodelujoče organizacije: