Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

PROJEKTI

RR 1 – Biološke metode čiščenja odpadnih voda

Nosilec projektnega sklopa: izr. prof. dr. Boris Kompare
spletna stran: http://fgg.uni-lj.si/data/zaposleni/robots/bkompare.htm

Podprojekt 1: Biorazgradljivost ostankov zdravilnih učinkovin in kozmetičnih preparatov
Podprojekt 2: Biološko čiščenje zasoljenih komunalnih vod
Podprojekt 3: Čiščenje izcednih vod odlagališč komunalnih odpadkov s povišano slanostjo in toksičnostjo
Podprojekt 4: Razvoj novih metod čiščenja odpadnih vod v ŠBR in biološka obdelava blata
Podprojekt 5: Nove biološke metode za detekcijo genotoksičnosti efluentov čistilnih naprav
Podprojket 6: Fotorazgradnjo pesticidov

RR 2 – Ekoremediacijske tehnologije

Nosilec projektnega sklopa: prof. dr. Franc Lobnik
e-pošta: franc.lobnik@bf.uni-lj.si
spletna stran: http://www.bf.uni-lj.si/cpvo

Podprojekt 1: Zaščita virov in kondicioniranje pitne vode
Podprojekt 2: Vpliv dodane organske snovi iz blat čistilnih naprav na usodo fitofarmacevtskih sredstev v tleh
Podprojekt 3: Remediacija s svincem, cinkom in kadmijem onesnaženih tal na področju Celja
Podprojekt 4: Mikoremediacija sterilnih in kontaminiranih substratov s pridelavo lesa
Podprojekt 5: Ekoremediacijski potencial Ljubljanskega barja kot naravne čistilne naprave za tla in vodo

RR 3 – Recikliranje in raba odpadkov

Nosilev projektnega sklopa: dr. Andrej Stergaršek
e-pošta: andrej.stergarsek@ijs.si

Podprojekt 1: Izraba termičnega rafinata pri čiščenju fosforne kisline
Podprojekt 2: Termična izraba odpadkov
Podprojekt 3: Analizne metode za določanje PCDD/F za razvojne in industrijske namene