Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

ERICo, INŠTITUT ZA EKOLOŠKE RAZISKAVE, VELENJE

Kontaktna e-pošta: andrej.glinsek@erico.si

Večja oprema namenjena izvajanju meritev

 • masni spektrometer API 3000 Applied Biosystems - MDS SCIEX
 • spektrometer ICP-MS Agilent 7500c
 • spektrometer ICP-MS Hewlett Packard 4500 Plus
 • elektrotermični atomski absorpcijski spektrometer Perkin Elmer SIMAA 6000
 • plinski kromatograf MS/ECD Hewlett Packard s sistemom za pripravo in vnos vzorcev Gerstell CTC
 • tekočinski kromatograf Agilent 1100
 • ionski kromatograf Dionex DX-500
 • tekočinski kromatograf Hewlett Packard 1050
 • plinski kromatograf Autosystem XL Perkin Elmer
 • TOC analizator Shimadzu
 • elementni analizator Eltra
 • AOX/S analizator Euroglas
 • plamenski atomski absorpcijski spektrometer Perkin Elmer Analyst 100 s sistemom za pripravo vzorcev FIAS-400
 • UV/VIS spektrometer Perkin Elmer Lambda 40
 • UV/VIS spektrofotometer HACH
 • merilniki pH, prevodnosti in kisika Mettler Toledo, Metrohm, WTW, …
 • titratorji Behr in Metrohm
 • kalorimeter IKA
 • BPK merilni aparati WTW in Mikro+Polo
 • merilniki plinov in SO2, ECHO
 • sistem za pripravo plinskih mešanic Echo
 • mikroskopi in stereomikroskop, Olympus, Opton in Carl Zeiss s kamero lucido in digitalnim video sistemomTerenska oprema - uporaba na terenu

 • avtomatski vzorčevalniki za vode Buhler Montec in ISCO
 • prenosni merilniki pretoka Q-Logger in ISCO
 • prenosni merilniki kisika, pH, in prevodnosti
 • vzorčevalniki za tla in sediment
 • hladilni sistem za zajem plinastih vzorcev
 • merilnik za prah Grimm
 • vremenska postaja AMES
 • vzorčevalna postaja SARAD
 • vzorčevalniki za aerosole
 • plinska ura, merilniki fizikalnih parametrovNajpomembnejše metode

Analize vodnih vzorcev (odpadne, površinske, padavinske itd.)

 • osnovni fizikalno-kemijski parametri (pH, SEP, KPK, BPK, suspendirane snovi, obarvanost itd.)
 • težke kovine; analiza z ICP-MS
 • težke kovine, simultana ET-AAS, FAAS, HG-AAS in CV-AAS
 • anioni in kationi; ionska kromatografija, elektrokemija ter UV/VIS spektrometrija
 • pesticidi, PCB, PAH in druge organske substance; analiza z GC-MS/ECD in LC-MS/MS
 • AOX in TOC avtomatizirana analiza
 • strupenostni testi, biorazgradljivost

Analize tal (prsti), blata, mulja in sedimenta

 • o osnovni fizikalno-kemijski parametri (pH, tesktura, rastlinam dostopni P in K, organska snov itd.)
 • težke kovine; analiza z ICP-MS, simultano ET-AAS, FAAS, HG-AAS in CV-AAS
 • KPK, BPK, TOC, TC, S in N-Kjeldahl avtomatizirana analiza
 • pesticidi, PCB, PAH in druge organske substance; analiza z GC-MS/ECD in LC-MS/MS
 • pedološke analize

Analize plinastih vzorcev (atmosfera, emisije)

 • ogljikov dioksid, vodikov sulfid, dimetilsulfid, metan; analiza z GC-FID/FPD
 • ogljikov monoksid, žveplov dioksid, dušikovi oksidi, kisik in vodik; elektrokemijska analiza
 • merjenje vsebnosti prahu

Analiza živalskih in rastlinskih vzorcev

 • težke kovine, analiza z ICP-MS, simultano ET-AAS, FAAS, HG-AAS in CV-AAS
 • itamini, antioksidanti, pigmenti; analiza s HPLC-DAD in LC-MS/MS
 • TOC, S avtomatizirana analiza
 • fluoridi, kloridi; elektrokemijska analiza ter analiza z ionsko kromatografijo

Ostali tipi trdnih vzorcev

 • analize odpadkov
 • premog (analize po DIN, ISO in ASTM standardih)
 • analize aerosolov (vzorčeno na filtre)
 • preverjanje čistosti kemikalij
 • analize geoloških vzorcev, pepela, žlindre, sadre...
 • analize vzorcev mesno-kostne in perne moke
 • analize raznih materialov

Živila

 • določevanje vsebnosti kloramfenikola v mleku in mlečnih izdelkih z LC-MS/MS
 • določevanje vsebnosti kloramfenikola v mesu in mesnih izdelkih z LC-MS/MS
 • analize medu (določevanje težkih kovin, anionov in kationov)
 • določevanje vsebnosti maščob, kalorične vrednosti in antioksidantov

Poleg naštetih parametrov lahko naši strokovnjaki na željo naročnika razvijejo želeno metodo za specifično vrsto vzorcev.