Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

BIOTEHNIŠKA FAKULTETA, ODDELEK ZA ŽIVILSTVO

 

PLINSKA KROMATOGRAFIJA

Prirejena za določanje koncentracij toplogrednih plinov N2O in CH4 v območju ppm ter za določanje CO2 v naravnih in laboratorijskih modelnih sistemih. Sistem omogoča analizo ~ 15 vzorcev na uro, glede priprave plinskega vzorca ni posebnih zahtev. Metoda bo uporabljena predvsem v RR2 projektu Bioremediacijske tehnologije v okviru podprojekta 5: Ekoremediacijski potencial Ljubljanskega barja kot naravne čistilne naprave za tla in vodo. Metoda je primerna tudi za druge projekte, kjer bodo opravljene meritve povečanja ali zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v ozračje.

APARATURA

Agilent technologies 6890N Network GC system opremljen z avtomatskim vzorčevalcem z ECD in TCD detektorjem ter kapilarno kolono za ločevanje N2O in CH4 podprt z računalniško vodenim sistemom.

Hewlett Packard 5890 sistem z ročnim injiciranjem in FID in TCD detektorjem ter kolono za ločevanje CO2, priključen na Hewlett Packard 3391A integrator. 

LOKACIJA

Laboratorij za mikrobiologijo, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:
Tjaša Danevčič
e-pošta: tjasa.danevcic@siol.net

BIOREAKTORSKI SISTEM

Bioreaktorski sistem INFORS HT omogoča sočasno kontrolirano namnoževanje prokariontskih in evkariontskih celic v štirih fermentacijskih posodah. Na voljo so posode z volumnom 1 x 5 l in 4 x 2.5 l. Možen je tako zaprt kot kontinuiran način namnoževanja. Metoda bo uporabljena predvsem v RR2 projektu Bioremediacijske tehnologije v okviru podprojekta 5: Ekoremediacijski potencial Ljubljanskega barja kot naravne čistilne naprave za tla in vodo. Metoda je primerna tudi za druge projekte, kjer bodo mikroorganizmi namnoževani v kontroliranih pogojih.

APARATURA

Fermentacijski sistem INFORS HT omogoča uravnavanje temperature in pH, preko števila obratov pa tudi koncentracijo kisika. Koncentracija O2, temperatura in pH so spremljani online. Fermentacijski sistem je računalniško voden.

Fermentorji

LOKACIJA

Laboratorij za mikrobiologijo, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana 

Kontaktna oseba: 
Tjaša Danevčič
e-pošta: tjasa.danevcic@siol.net


ANALIZATOR IONSKIH OBLIK DUŠIKA IN FOSFORJA

Uporaben za določanje ortofosfata, skupnega fosfata, nitrata, nitrita, amonija in skupnega dušika v vodi, odpadni vodi, talnih ekstraktih in hrani. Pri vseh omenjenih meritvah je potrebna predhodna priprava vzorca (npr. UV, kisla hidroliza, redukcija, oksidacija). Koncentracija ionov se določa spektrofotometrično. Metoda bo uporabljena predvsem v RR2 projektu Bioremediacijske tehnologije v okviru podprojekta 5: Ekoremediacijski potencial Ljubljanskega barja kot naravne čistilne naprave za tla in vodo. Metoda je primerna tudi za druge projekte, kjer bodo opravljene meritve omenjenih ionov.

APARATURA

Analizator ionskih oblik dušika in fosforja Alliance Instruments CFA ima detekcijski prag 5 µg/l P za ortofosfat, 10 µg/l P za skupni fosfat, 2 µg/l N za nitrit, 20 µg/l N za nitrat, 2 µg/l N za amonij in 0.05 mg/l N za skupni dušik. Sistem je opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom in je računalniško podprt.

Analizator ionskih oblik dušika

LOKACIJA

Laboratorij za mikrobiologijo, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Večna pot 111, 1000 Ljubljana

Kontaktni osebi:
Polona Čadež
e-pošta: polona.cadez@bf.uni-lj.si
in
Simona Leskovec
e-pošta: simona.leskovec@bf.uni-lj.si