Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

Gozdarski inštitut Slovenije

Spletna stran: http://www.gozdis.si/slo_index.htm