Center odličnosti Okoljske tehnologije
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slovenija
 

ERICo, Velenje

Inštitut ERICo Velenje v COOT sodeluje kot partner Gozdarskega inštituta Slovenije v podprojektu 2.4 Mikoremediacija sterilnih in kontaminiranih substratov s pridelavo lesa, in sicer pri razvoju metod za remediacijo (razvoj tal, poskusna zasaditev lesnatih vrst, ki bi poleg ekološke vloge lahko zagotavljale tudi dodaten ekonomski donos) odlagališča elektrofiltrskega pepela iz Termoelektrarne Šoštanj.

Kontakt

bostjan.pokorny@erico.si
samar.petkovsek@erico.si

Oprema
andrej.glinsek@erico.si